Domov Blog

Detail článku

Všeobecné

Súhrn výhod systému IQRC

obrázok blogu

Bezdrôtové riešenie / jednoduchá inštalácia 
Vďaka bezdrôtovej komunikácii je inštalácia systému IQRC jednoduchá, časovo nenáročná a finančne dostupná. Je ideálnou voľbou najmä pri rekonštrukciách vykurovacích systémov v už existujúcich budovách. 

Vhodné pre rozľahlé budovy
Spoľahlivá komunikácia veľkého počtu bezdrôtových IQRC prvkov je veľkou konkurenčnou výhodou oproti iným bezdrôtovým systémom na trhu. Najväčšie realizácie IQRC majú viac ako 1000 zariadení. 

Zónová regulácia
Umožňuje uplatňovať individuálny prístup pri nastavovaní teplotných režimov v jednotlivých miestnostiach na základe ich aktuálnej obsadenosti, hygienickej normy alebo účelu využívania. 

Úspora energie 
Pri efektívnom využívaní má systém IQRC potenciál šetriť desiatky percent nákladov na vykurovaní a chladení. V sledovaných objektoch sa po zavedení systému dosiahla priemerná úspora 24%. 

Životné prostredie 
Keďže systém IQRC dokáže po nainštalovaní ušetriť približne štvrtinu spotrebovanej energie (plynu), rovnakým percentuálnym príspevkom sa podieľa aj pri znižovaní emisií CO2. Významnou mierou tak prispieva v boji proti globálnemu otepľovaniu. 

Centrálne riadenie / vzdialená správa
Systém sa nastavuje, riadi a kontroluje centrálne. Vďaka možnostiam internetu je veľmi často využívaná aj možnosť vzdialenej správy systému. 

Automatizácia prevádzky 
Systém po úvodnom nastavení parametrov regulácie a časovo-teplotných režimov pre jednotlivé miestnosti, spoľahlivo funguje v automatickom režime. V prípade, že sa v niektorej z miestností vyskytne nezhoda medzi nastavenou a skutočnou teplotou (prípadne v inom sledovanom parametre), softvér IQRC Vás na to upozorní, prípadne Vám zašle e-mailovú notifikáciu s popisom problému. 

On-line monitoring teploty, vlhkosti a CO2 
Systém IQRC okrem funkcie regulácie teploty umožňuje z jednotlivých miestností zberať údaje o skutočnej teplote, vlhkosti alebo hladine CO2. Tieto údaje pomáhajú pri riadení chladenia, vzduchotechniky alebo kontrolovanom vetraní. Na základe analýz monitorovaných teplôt je možné prostredníctvom softvéru IQRC zistiť, či teplotné zisky v miestnosti nie sú spôsobené neželaným dokurovaním z klimatizačných jednotiek, prípadne z elektrických radiátorov. 

Riešenie ušité na mieru
Pre každú regulovanú miestnosť je prostredníctvom softvéru IQRC možné nastaviť širokú škálu užívateľských parametrov regulácie. Správca systému sa môže rozhodnúť, či umožní nastavovanie požadovaných teplôt prostredníctvom nástenných regulačných jednotiek umiestnených v miestnostiach alebo v nich bude teplota riadená výhradne na základe centrálne nastaveného programu. 

Modularita 
Systém IQRC je modulárny. Vďaka tomu je veľmi jednoduché doplniť už zrealizovanú inštaláciu o nové bezdrôtové prvky. 

Široká oblasť využitia
Systém IQRC sa najčastejšie využíva pri zónovej regulácii vykurovania a chladenia, prípadne pri monitorovaní teploty, vlhkosti a CO2. Rozširujúce moduly systému dokážu zabezpečiť odpočty spotreby elektriny, vody, prípadne iné špecifické funkcie, využívané v procesoch riadenia automatizácie budov.

Externí dodávatelia tepla pod kontrolou 
Systém IQRC je účinnou zbraňou využívanou v boji proti „neželaným dodávkam tepla“, ku ktorým sa zmluvní dodávatelia, prípadne správcovia kotolní, často uchyľujú. Aj z tohto dôvodu sú súčasťou inštalácie systému IQRC merače teploty vykurovacieho média, ktoré sa podľa potreby osádzajú na jednotlivé vykurovacie vetvy.

Mohlo by vás zaujímať