Riešenia

Výrobné, skladové aj kancelárske priestory

Zónová regulácia je vhodná najmä tam, kde sa pracuje na zmeny. V takých prípadoch sa často stáva, že jednotlivé vykurovacie vetvy musia byť z dôvodu viac-zmennej prevádzky vykurované nepretržite 24 hodín denne, ale obsadenosť niektorých priestorov (napríklad administratíva), ktoré sú ich súčasťou, býva len 8 hodín denne. Vďaka bezdrôtovej komunikácii 2,4 GHz dokážeme jednoducho zabezpečiť pre Vašu firmu alebo výrobný závod zónovú reguláciu vykurovania, chladenia, klimatizácie na základe obsadenosti, alebo pracovnej doby Vašich zamestnancov. Každá jedna miestnosť, prevádzka, či sa jedná o kanceláriu, zasadačku, šatňu, jedáleň, výrobnú halu, môže byť vykurovaná nezávisle, len v čase jej obsadenosti. Plošné nasadenie IQRC však prináša nezanedbateľné úspory aj v podnikoch, ktoré fungujú len v jednoduchom 8 hodinovom pracovnom režime.

iqrc-pre-firmy-vyrobne-a-kancelarske-priestory
senzor

Zónová regulácia

Efektívna úspora energií

Správcovi systému stačí prostredníctvom softvéru IQRC len nastaviť pre jednotlivé miestnosti a jednotlivé časové úseky dňa  požadované teploty a úspory sa dostavia. Už nikdy nebudete musieť neefektívne vykurovať žiadnu miestnosť.  Z pohodlia kancelárie, dostanete „Zónovou reguláciou“ pod kontrolu celý objekt, prípadne všetky objekty areálu. 

senzor

Pre firmy

Výhody inštalácie IQRC systému

ikona
Vykurovanie, chladenie podľa aktuálnej obsadenosti

Vďaka systému IQRC je jednoduché nastavovať teploty v jednotlivých miestnostiach, vždy na základe aktuálnej obsadenosti, alebo pracovnej doby Vašich zamestnancov. Ovládací softvér IQRC je navyše možné prepojiť aj s dochádzkovým systémom

ikona
Systém je bezdrôtový/jednoduchá inštalácia

Vďaka bezdrôtovej komunikácii je inštalácia systému IQRC jednoduchá, časovo nenáročná a finančne dostupná. Je ideálnou voľbou najmä pri rekonštrukciách vykurovacích systémov v už existujúcich budovách.

ikona
Centrálne riadenie vykurovania/vzdialená správa

Systém umožní správcovi budovy centrálne z jedného miesta nastavovať časovo-teplotné vykurovacie režimy pre jednotlivé miestnosti. Vďaka možnosti vzdialenej správy cez internet sa dá systém kontrolovať z akéhokoľvek miesta na svete, či už cez softvér v PC alebo cez webové rozhranie v mobile, príp. v tablete.

ikona
Nevykuruje sa žiadna miestnosť neefektívne

Použitie systému IQRC zamedzuje neefektívnemu vykurovaniu miestností, ktoré sú využívané len v určitý časový úsek dňa. V softvéri sa nastaví pre každú jednu miestnosť časovo-teplotný program a o šetrenie sa postará automatika.

ikona
Vyhovujúce hygienické prostredie

On-line prehľad o nastavenej teplote, skutočnej teplote, vlhkosti a hladine CO2 v každej jednej miestnosti budovy umožňuje zabezpečiť pre zamestnancov vždy optimálne hygienické prostredie, ktoré je v súlade s odporučenou hygienickou normou. Tieto údaje pomáhajú pri riadení vykurovania, chladenia, vzduchotechniky alebo kontrolovanom vetraní.

Podpora

Potrebujete poradiť
alebo máte otázky?

  ikona
  Problém teplotnej nerovnováhy medzi severnou a južnou stranou

  Prvky IQRC, inštalované v miestnostiach, zabránia v dostatočnom predstihu na základe vypočítaných regulačných algoritmov prekúreniu južne orientovaných miestností, a voľná energetická kapacita vykurovacieho systému môže byť presunutá do teplotne poddimenzovaných miestností na severnej strane.

  ikona
  Šetrenie energií a finančné úspory

  Pri efektívnom využívaní má systém IQRC potenciál šetriť desiatky percent nákladov na vykurovaní a chladení. V sledovaných objektoch sa po zavedení systému dosiahla priemerná úspora 24%.

  ikona
  Priamy dopad na životné prostredie

  Zníženie spotreby energie o desiatky percent znamená vo väčšine prípadov aj rovnaké percentuálne zníženie produkcie skleníkových plynov, ktoré zapríčiňujú globálne otepľovanie. Zároveň prispieva k šetreniu neobnoviteľných zdrojov pre ďalšie generácie.

  ikona
  Modularita

  Systém IQRC je modulárny. Vďaka tomu je veľmi jednoduché doplniť už zrealizovanú inštaláciu o nové bezdrôtové prvky.

  ikona
  Funkčné riešenie pri zvyšovaní energetickej hospodárnosti budov

  Systém IQRC pomáha znížiť prevádzkové náklady budovy na nevyhnutné minimum.

  ikona
  Externí dodávatelia tepla pod kontrolou

  Systém IQRC je účinnou zbraňou využívanou v boji proti „neželaným dodávkam tepla“, ku ktorým sa zmluvní dodávatelia, prípadne správcovia kotolní, často uchyľujú. Aj z tohto dôvodu sú súčasťou inštalácie systému IQRC merače teploty vykurovacieho média, ktoré sa podľa potreby osádzajú na jednotlivé vykurovacie vetvy.

  ikona
  Technické riešenie navrhnuté na mieru

  Automatizácia zjednodušuje správcovu činnosť a optimalizuje pracovný čas. Pre každú miestnosť môže nastaviť jednoducho optimálnu teplotu a ďalšie potrebné parametre. Systém rovnako umožňuje zriadiť nezávislé prístupy pre podnájomníkov vo Vašich priestoroch.

  ikona
  Slovenský výrobok = záruka dlhodobej podpory

  Zaručujeme dlhodobú podporu pre našich zákazníkov aj po nákupe našich produktov.

  senzor

  Automatizácia procesov

  Prehľad o vykúrení miestnosti v reálnom čase

  Oceníte vždy dostupné online informácie o nastavenej, ale aj skutočnej teplote v každej miestnosti – zóne. Farebné zvýraznenie jednotlivých teplotných údajov v softvéri indikuje stav vykúrenia miestnosti na základe rozdielu skutočnej a nastavenej teploty, čiže stav prekúrenia alebo nedokúrenia. Keďže všetky dôležité údaje sa ukladajú do pamäte riadiacej jednotky, máte možnosť si kedykoľvek skontrolovať, či si správca systému vykonáva svoju prácu zodpovedne. Možnosť prepojenia s dochádzkovým systémom je už len jedna z ďalších výhod systému IQRC a cesta k automatizácii procesov.

  baner

  Vykurovanie

  Optimalizácia efektivity vykurovania až o 35 % s využitím smart systému riadenia IQRC

  IQRC systém

  Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?
  osoba
  senzor

  Centralizovaný systém

  Efektívne rozdelenie teploty v celej budove

  V neposlednom rade treba spomenúť vedľajší, ale veľmi pozitívny efekt zónovej regulácie v objektoch, ktoré nie sú hydraulicky vyregulované.  Nastavením priorít vykurovania sa Vám podarí dostať teplo prednostne do najchladnejších miestností. Takže už nebude musieť počúvať ponosy nespokojných zamestnancov  nachádzajúcich sa  v severne orientovanej časti budovy, prípadne na konci vykurovacej vetvy.

  Veľké spoločnosti, napr. Scheaffler Skalica, oceňujú aj skutočnosť, že po inštalácii IQRC systému zaznamenali okrem výrazného  poklesu spotreby vykurovacích energii aj väčšiu stabilitu energetického systému mimo neželané a penalizované hodnoty odberných špičiek.

  Hardvér

  Moduly a snímače
  pre systém regulovania

  modul
  Meranie a regulácia teploty

  Bezdrôtový termostat

  modul
  Meranie a regulácia teploty, vlhkosti a úrovne hladiny CO2

  Spokojní klienti

  citacia
  Energetický audit potvrdil, že po zavedení IQRC a výmene časti okien sme v prvej sezóne na vykurovaní ušetrili 38%. Regulačný systém jednoznačne odporúčam aj iným organizáciám.

  Stredná odborná škola, Senica

  Mgr. Pavol Paradeiser, riaditeľ školy

  citacia
  Energetický audit je za obdobie necelého roka, šetrenie vďaka systému IQRC sa prejavilo vo výške cca 35 %, návratnosť našej investicie je odhadovaná do 2 rokov.

  Obchodná akadémia Sereď

  Ing. Iveta Belányiová, riaditeľka školy

  citacia
  Zabezpečovali sme centrálne riadenie a bezdrôtovú zónovú reguláciu vykurovania administratívnych a výrobných priestorov vo výrobnom závode KASKO spol. s r.o..

  KASKO spol. s r.o.

  Slavkov, Česká republika

  citacia
  Ako subdodávateľ sme zabezpečovali centrálne riadenie a bezdrôtovú zónovú reguláciu vykurovania administratívnych a výrobných priestorov vo výrobnom závode Schaeffler.

  Administratívne a výrobné priestory Schaeffler (INA)

  Skalica, Svitavy, Kysuce, Lanškroun

  citacia
  Centrálne riadenie a bezdrôtová zónová regulácia Polikliniky Senica so vzdialenou správou (IQRC) v meste Senica.

  Poliklinika Senica n.o.

  Senica

  citacia
  Všetky zóny a sekcie na Poliklinike Hrabůvka v meste Ostrava sú prepojené do centrálneho ovládania.

  Poliklinika Hrabůvka

  Ostrava

  citacia
  Najväčšia inštalácia IQRC systému - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

  Bratislava

  citacia
  Centrálne riadenie a bezdrôtová zónová regulácia škôl so vzdialenou správou (IQRC) v meste Senica.

  Školské zariadenia a materské školy

  Senica

  citacia
  Režim obsadenosti hráčskych šatní, kancelárií a ostatných miestností štadióna je veľmi rôznorodý. Hľadali sme riešenie, ktoré umožní centrálne nastavovanie teplôt pre každú miestnosť individuálne.

  Zimný štadión Skalica

  p. Chrenka, správca štadióna

  citacia
  Inštalácia bezdrôtového regulačného vykurovacieho systému IQRC pre školy VUC Trnava v hodnote 280.610 EUR

  Vybrané školy pod správou VÚC Trnava

  Trnavský kraj

  citacia
  Individuálnym nastavením teploty v jednotlivých miestnostiach sme získali komfortnejší teplotný režim pre zamestnancov a úspory asi 15%.

  Protherm export-import s.r.o., Skalica

  Petr Wolf, obchodný riaditeľ

  citacia
  Systém IQRC priniesol Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky úspory bez nákladných rekonštrukcií.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  Bratislava

  citacia
  Systém IQRC priniesol magistrátu mesta Prostějov úspory bez nákladných rekonštrukcií, ktoré by vo vnútri historickej budovy úradu ani neboli povolené.

  Magistrát mesta Prostějov

  Prostějov

  citacia
  Bezdrôtové ovládanie kúrenia v jednotlivých ubytovacích a spoločenských miestnostiach hotela Panorama bolo realizované prostredníctvom 173 ks bezdrôtových prvkov systému IQRC.

  Hotel Panorama

  Štrbské Pleso

  citacia
  Centrálne riadenie a bezdrôtová zónová regulácia 5-tich základných škôl so vzdialenou správou (IQRC) v meste Litomeřice.

  Základné školy

  Litomeřice

  citacia
  Systémom IQRC bolo zabezpečené centrálne riadenie elektrického vykurovania v bezdrôtovom systéme obsahujúcom 92 elektrických olejových radiátorov.

  Holiday Village Tatralandia

  Liptovský Mikuláš

  citacia
  Po zavedení IQRC nastavujeme teploty v miestnostiach individuálne. V prvej sezóne sme zaznamenali úsporu viac ako 24%

  AMPRA CZ s.r.o., Praha

  Ladislav Hájek, správca systému

  citacia
  Optimalizácia vykurovania objektov Stredoslovenskej galérie Pretórium a Betlhenov Dom Banská Bystrica v hodnote 61.770,12 EUR

  Priestory Stredoslovenskej galérie Pretórium a Betlhenov Dom

  Banská Bystrica

  citacia
  Bezdrôtové ovládanie kúrenia v jednotlivých ubytovacích a spoločenských miestnostiach hotela Crocus bolo realizované prostredníctvom 318 ks bezdrôtových prvkov systému IQRC.

  Hotel Crocus

  Štrbské pleso

  citacia
  Optimalizácia vykurovania objektu Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene v hodnote 41.103,50 EUR

  Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

  Zvolen

  citacia
  V obci Veľké Úľany bol zavedený IQRC systém do viacerých budov. Riešenie bezdrôtovej regulácie vykurovania, realizácia systému IQRC pre budovu Obecného úradu, Kultúrneho domu a ZŠ Veľké Úľany.

  Základná škola, Veľké Uľany

  Veľké Uľany

  citacia
  Bezdrôtový systém individuálnej regulácie vykurovania IQRC realizovaný v nemocnici Rimavská Sobota prispel okrem zjednodušenia ovládania vykurovania predovšetkým k zníženiu prevádzkových nákladov na energie.

  Nemocnica Rimavská Sobota

  Rimavská Sobota

  citacia
  Riešenie bezdrôtovej regulácie vykurovania, realizácia systému IQRC v budove Obecného úradu.

  Obec Veľké Uľany

  Veľké Uľany

  citacia
  Kompletné riešenie bezdrôtovej regulácie vykurovania, realizácia systému IQRC

  Súkromná stredná škola podnikania, Senica

  citacia
  Bezdrôtové ovládanie kúrenia v jednotlivých ubytovacích a spoločenských miestnostiach hotela Urpín v Banskej Bystrici bolo realizované prostredníctvom 140 ks bezdrôtových prvkov systému IQRC.

  Hotel Urpín

  Banská Bystrica

  citacia
  Bezdrôtový systém individuálnej regulácie vykurovania IQRC realizovaný v nemocnici Vranov nad Topľou prispel okrem zjednodušenia ovládania vykurovania predovšetkým k zníženiu prevádzkových nákladov na energie.

  Nemocnica Vranov nad Topľou

  Vranov nad Topľou

  citacia
  Zákazka bola realizovaná v roku 2022, kde sa v objekte Thurzov dom vymieňali staré vykurovacie zariadenia- konvektory za nové elektrické radiátory IQ line Bee s centrálnou riadiacou jednotkou IQRC.

  Stredoslovenské múzeum Thurzov dom

  Banská Bystrica

  citacia
  Po nainštalovaní IQRC sme znížili spotrebu elektrickej energie v priemere o 25%. Možnosť vzdialenej kontroly vykurovacieho systému ušetrí správcovi penziónu veľa času.

  Penzión Ampra, Josefův Důl, Česká republika

  Václav Kuřátko, majiteľ penziónu

  citacia
  Ak chcete mať profitujúci hotel vo Švédsku, musíte mať náklady pod kontrolou. Hlavne na vykurovanie. Po inštalácii IQRC šetríme zhruba 25% vykurovacích nákladov ročne.

  Hotel Skargardshotellet, Nynashamn, Švédsko

  Peter Nilsson, Správca systému

  citacia
  Bezdrôtové ovládanie elektrických olejových radiátorov Digi Line. Prostredníctvom systému IQRC sme z recepcie hotela zabezpečili centrálnu kontrolu elektrického vykurovania v 91 z celkovej kapacity 121 izieb horského hotela.

  Hotel Stalheim, Voss, Nórsko

  Peter Nilsson, firma Wosab

  arrow
  arrow