O nás

Už viac ako 20 rokov na Slovensku vyvíjame a vyrábame regulačné a bezdrôtové technológie, zariadenia, ktoré našim zákazníkom umožňujú šetriť peniaze za vykurovanie, chladenie a zjednodušujú im prácu, život. Taktiež majú priaznivý dopad na životné prostredie.

Najskôr sme sa orientovali na slovenský trh, potom aj na Česko a postupne sme začali rozširovať aj zahraničný obchod a získavame priazeň a partnerov aj v iných krajinách.

Sme firma, ktorá ako prvá začala používať a definovať nové pojmy ako „ZÓNOVÁ REGULÁCIA“ a „VIRTUÁLNY OKENNÝ KONTAKT“, ktoré taktiež začali používať ostatní renomovaní výrobcovia regulačnej a vykurovacej techniky.

senzor

O firme

Amicus SK, s.r.o

Firma Amicus SK, s.r.o. sa zaoberá aj inými riešeniami ako sú signalizácie, predaj vykurovacej a chladiacej techniky. Na Slovensku sme výhradným distribútorom firiem:

  1. WERMA – firma zaoberajúca sa zvukovou/svetelnou signalizáciou
  2. Eberle – vykurovacia a chladiarenská technika
  3. Eliwell – dodáva kontrolné systémy a služby pre komerčné a priemyselné chladiace a klimatizačné jednotky

 

Firma Amicus SK, s.r.o sa rovnako zameriava na vlastný vývoj a výrobu svetelnej a zvukovej signalizácie a IQRC systému. 

senzor

História

IQRC systém

IQRC systém bol prvotne vytvorený ako Regulačný systém vykurovania s prvkami ako bezdrôtová regulačná nástenná jednotka – termostat a motorizované bezdrôtové termostatické hlavice, spínač kotla, teplotný senzor a centrálna jednotka celého systému IQRC. Neskôr sa vyvinul vlastný olejový radiátor pre systém IQRC (IQ Line). 

Ďalej vývoj a výroba novej multifunkčnej jednotky pre riadenie Fancoil – vykurovaco-chladiarenskej techniky. Z tejto jednotky vznikla multifunkčná jednotka pre monitorovanie a riadenie veľkého množstva aplikácií, keďže jednotka má veľa modifikácií a možností vstupov/výstupov. 

Neskôr aj ako monitorovací systém pre zákaznícke riešenia rôznych aplikácií.

senzor

Náš tím

Náš tím

Náš tím tvoria odborníci z rôznych oblastí. Disponujeme širokým spektrom skúseností a znalostí v oblasti softvérového a hardvérového inžinierstva, výskumu a vývoja, dizajnu a zákazníckej podpory, čo nám umožňuje zhromažďovať rôznorodé perspektívy a pristupovať k problémom s kreatívnym a analytickým myslením. Spájame rôzne odbornosti, sledujeme najnovšie trendy a neustále sa zdokonaľujeme. Naša snaha je prinášať len to najlepšie a otvárať nové možnosti pre našich zákazníkov.