Riešenia

Administratívne budovy

V máloktorej administratívnej budove je pracovný režim jej zamestnancov, prípadne jej prenajímateľov, z pohľadu začiatku a ukončenia pracovnej doby rovnaký. Každá miestnosť, či sa jedná o kanceláriu, zasadačku, recepciu, obchodnú prevádzku, môže byť vykurovaná-klimatizovaná nezávisle, len v čase jej obsadenosti. Vďaka bezdrôtovej komunikácii 2,4 GHz dokážeme jednoducho zabezpečiť pre Vašu administratívnu budovu „zónovú reguláciu“ vykurovania, chladenia, klimatizácie na základe obsadenosti, alebo pracovnej doby Vašich zamestnancov, prípadne nájomníkov. 

 

administrativne-budovy-a-kancelarie
senzor

Zónová regulácia

Vykurovanie na základe pracovnej doby, účelu využívania

Vďaka systému IQRC má správca budovy možnosti vytvoriť pre každú miestnosť optimálny časovo-teplotný režim, vďaka ktorému bude objekt vykurovaný (chladený) vždy efektívne.  Správcovi systému stačí prostredníctvom softvéru IQRC zadať pre jednotlivé miestnosti a jednotlivé časové úseky dňa požadované teploty a úspory sa dostavia. Už nikdy nebudete musieť neefektívne vykurovať alebo chladiť žiadnu miestnosť.

 

senzor

Pre administratívne budovy

Výhody inštalácie IQRC systému

ikona
Vykurovanie, chladenie podľa aktuálnej obsadenosti

Vďaka systému IQRC je jednoduché nastavovať teploty v jednotlivých miestnostiach, vždy na základe aktuálnej obsadenosti, alebo pracovnej doby Vašich zamestnancov. Ovládací softvér IQRC je navyše možné prepojiť aj s dochádzkovým systémom

ikona
Systém je bezdrôtový/jednoduchá inštalácia

Vďaka bezdrôtovej komunikácii je inštalácia systému IQRC jednoduchá, časovo nenáročná a finančne dostupná. Je ideálnou voľbou najmä pri rekonštrukciách vykurovacích systémov v už existujúcich budovách.

ikona
Centrálne riadenie vykurovania/vzdialená správa

Systém umožní správcovi budovy centrálne z jedného miesta nastavovať časovo-teplotné vykurovacie režimy pre jednotlivé miestnosti. Vďaka možnosti vzdialenej správy cez internet sa dá systém kontrolovať z akéhokoľvek miesta na svete, či už cez softvér v PC alebo cez webové rozhranie v mobile, príp. v tablete.

ikona
Nevykuruje sa žiadna miestnosť neefektívne

Použitie systému IQRC zamedzuje neefektívnemu vykurovaniu miestností, ktoré sú využívané len v určitý časový úsek dňa. V softvéri sa nastaví pre každú jednu miestnosť časovo-teplotný program a o šetrenie sa postará automatika.

ikona
Vyhovujúce hygienické prostredie

On-line prehľad o nastavenej teplote, skutočnej teplote, vlhkosti a hladine CO2 v každej jednej miestnosti budovy umožňuje zabezpečiť pre zamestnancov vždy optimálne hygienické prostredie, ktoré je v súlade s odporučenou hygienickou normou. Tieto údaje pomáhajú pri riadení vykurovania, chladenia, vzduchotechniky alebo kontrolovanom vetraní.

Podpora

Potrebujete poradiť
alebo máte otázky?

  ikona
  Problém teplotnej nerovnováhy medzi severnou a južnou stranou

  Prvky IQRC, inštalované v miestnostiach, zabránia v dostatočnom predstihu na základe vypočítaných regulačných algoritmov prekúreniu južne orientovaných miestností, a voľná energetická kapacita vykurovacieho systému môže byť presunutá do teplotne poddimenzovaných miestností na severnej strane.

  ikona
  Šetrenie energií a finančné úspory

  Pri efektívnom využívaní má systém IQRC potenciál šetriť desiatky percent nákladov na vykurovaní a chladení. V sledovaných objektoch sa po zavedení systému dosiahla priemerná úspora 24%.

  ikona
  Priamy dopad na životné prostredie

  Zníženie spotreby energie o desiatky percent znamená vo väčšine prípadov aj rovnaké percentuálne zníženie produkcie skleníkových plynov, ktoré zapríčiňujú globálne otepľovanie. Zároveň prispieva k šetreniu neobnoviteľných zdrojov pre ďalšie generácie.

  ikona
  Modularita

  Systém IQRC je modulárny. Vďaka tomu je veľmi jednoduché doplniť už zrealizovanú inštaláciu o nové bezdrôtové prvky.

  ikona
  Funkčné riešenie pri zvyšovaní energetickej hospodárnosti budov

  Systém IQRC pomáha znížiť prevádzkové náklady budovy na nevyhnutné minimum.

  ikona
  Externí dodávatelia tepla pod kontrolou

  Systém IQRC je účinnou zbraňou využívanou v boji proti „neželaným dodávkam tepla“, ku ktorým sa zmluvní dodávatelia, prípadne správcovia kotolní, často uchyľujú. Aj z tohto dôvodu sú súčasťou inštalácie systému IQRC merače teploty vykurovacieho média, ktoré sa podľa potreby osádzajú na jednotlivé vykurovacie vetvy.

  ikona
  Technické riešenie navrhnuté na mieru

  Automatizácia zjednodušuje správcovu činnosť a optimalizuje pracovný čas. Pre každú miestnosť môže nastaviť jednoducho optimálnu teplotu a ďalšie potrebné parametre. Systém rovnako umožňuje zriadiť nezávislé prístupy pre podnájomníkov vo Vašich priestoroch.

  ikona
  Slovenský výrobok = záruka dlhodobej podpory

  Zaručujeme dlhodobú podporu pre našich zákazníkov aj po nákupe našich produktov.

  senzor

  Automatizácia procesov

  Prehľad o spotrebe v reálnom čase

  Z pohodlia kancelárie situovanej kdekoľvek na svete (možnosť vzdialenej správy) dostanete pod kontrolu celú budovu. Oceníte vždy aktuálnu informáciu (on-line režim) o nastavenej teplote, skutočnej teplote, vlhkosti, hladine CO2 v každej miestnosti – zóne. Keďže všetky údaje o nastavených a reálnych teplotách z jednotlivých miestností sa ukladajú do pamäte riadiacej jednotky, vie sa správca (majiteľ) budovy v prípade potreby veľmi jednoducho preukázať, že boli z jeho strany splnené všetky požiadavky na zabezpečenie tepelnej pohody, určené nájomnou zmluvou, prípadne hygienickou normou. Možnosť prepojenia s dochádzkovým systémom je už len jedna z ďalších výhod systému IQRC a cesta k automatizácii procesov.

   

  baner

  Vykurovanie

  Optimalizácia efektivity vykurovania až o 35 % s využitím smart systému riadenia IQRC

  IQRC systém

  Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?
  osoba
  senzor

  Prioritné vykurovanie

  Efektívne rozdelenie teploty v celej budove

  Nastavením priorít vykurovania sa Vám podarí dostať teplo prednostne do najchladnejších miestností objektu. Takže už nebude musieť počúvať ponosy nespokojných zamestnancov, nájomníkov, nachádzajúcich sa v severne orientovanej časti budovy, prípadne na konci vykurovacej vetvy. Každému nájomcovi môžete dať k dispozícii prístupové práva k ovládaniu regulácie vybraných miestností, čo má v kombinácii s vybavením na odpočty energii motivačný efekt v dosahovaní úspor. 

  Hardvér

  Moduly a snímače
  pre systém regulovania

  modul
  Meranie a regulácia teploty

  Bezdrôtový termostat

  modul
  Meranie a regulácia teploty, vlhkosti a úrovne hladiny CO2