Domov Blog

Detail článku

Vykurovanie

Optimalizácia efektivity vykurovania až o 35 % s využitím smart systému riadenia IQRC

Bezdrôtová zónová regulácia IQRC je vynikajúci nástroj na zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov.

obrázok blogu

V objektoch, ktoré neboli doteraz vybavené termostatickými ventilmi alebo iným spôsobom regulácie, je možné so systémom IQRC dosiahnuť vysoké úspory, a to v rozsahu 30 – 40 %. Konkrétna hodnota úspor závisí na technickom stave a parametroch pôvodnej regulačnej sústavy. Platí, že čím horší je východiskový stav, tým vyššie úspory je možné očakávať.

Systém dokáže pri správnom nastavení zabezpečiť optimálne dávkovanie tepelnej energie do každej miestnosti, a to nezávisle. Ide o najúspornejší variant regulácie vykurovania. Priemerná výška úspor v sledovaných objektoch sa pohybuje v priemere okolo 24 % nezávisle od toho, či sa jedná o elektrický, teplovodný alebo kombinovaný systém vykurovania.

Centrálne riadenie a optimalizácia vykurovania usporí desiatky percent na vykurovaní

Softvér IQRC je ideálny pracovný nástroj na zabezpečenie efektívnej prevádzky vykurovacieho systému. Široká ponuka šetriacich a monitorovacích režimov dáva správcovi na výber optimálne individuálne riešenie pre každú miestnosť. K úspornej prevádzke nepriamo prispieva aj kontrola skutočných teplôt v jednotlivých miestnostiach (teplotný monitoring). Údaje o teplotách sú pravidelne aktualizované a zálohované v riadiacej jednotke. Analýzou týchto dát správca získava potrebné informácie na optimalizáciu nastavenia regulácie celého systému a tým čo najlepšie hospodárenie s teplom v budove.

Použitie bezdrôtovo ovládaných radiátorových hlavíc umožňuje využívať výhody inteligentnej regulácie aj u teplovodných vykurovacích systémov. Batériou napájané motorizované jednotky tvoria spoločne s ostatnými prvkami mimoriadne efektívne regulačné zostavy.

Vďaka bezdrôtovej koncepcii je inštalácia zónového systému IQ RC jednoduchá a cenovo dostupná. Keďže aplikácia dokáže ušetriť priemerne až 24 % nákladov na vykurovanie, návratnosť investície je veľmi rýchla. 

Zónová regulácia

Zónová regulácia sa efektívne vysporiada s distribúciou energie iba tam, kam treba a neplytvá zdrojmi ani v čase, keď vykurovanie nie je potrebné. Ďalšou výhodou je zabezpečenie komfortu pre každú miestnosť osobitne, pretože každá miestnosť má iné použitie (spálňa, kuchyňa, obývačka, garáž, kancelária, zasadacia miestnosť, technická miestnosť, laboratórium) alebo je to aj o individuálnych preferenciách človeka.

Častým riešením projektov a firiem je zaviesť kompletne nové technológie do budovy čo predstavuje rekonštrukciu celej budovy, ktorá je finančne a časovo náročná. Náš prístup je ale otvorený aj pre lacnejšie riešenia a to implementovanie stávajúcich systémov do jedného celku a celkovo tak zníži investičné náklady na implementáciu inteligentných riešení.

Centrálna zónová regulácia zjednodušuje používateľom systému IQRC riadiť teplotu miestnosti (zóny) pohodlne z vlastnej kancelárie, prípadne z akéhokoľvek miesta cez internet. Pri správnom používaní zónovej regulácie je možné usporiť značné náklady na vykurovanie a zabezpečiť vyváženie dodaného výkonu na vykurovanie/chladenie miestnosti.

Mohlo by vás zaujímať