Domov Blog

Detail článku

Všeobecné

Základné prvky systému IQRC

obrázok blogu

Systém IQ RC je bezdrôtový systém regulácie vykurovania navrhnutý pre veľké objekty, ktorý nám zabezpečuje individuálnu reguláciu teploty v každej miestnosti. Nastavenie systému je centrálne z jedného miesta, aj vzdialene cez internet. Už ako názov prezrádza, je to inteligentná individuálna regulácia teploty v miestnostiach (odvodené od IRC- individual room control). Všetky prvky systému navzájom komunikujú bezdrôtovo, vďaka tomu je inštalácia rýchla a lacná.

Centrálna riadiaca jednotka IQ24 GW

Hlavnou funkciou centrálnej jednotky je koordinácia systému. Zaisťuje spoľahlivú bezdrôtovú distribúciu nastavených časovo-teplotných režimov, prípadne ostatných parametrov do jednotlivých regulačných zariadení v celom objekte. Pracuje na základe obojsmernej bezdrôtovej komunikácie a spätne zbiera všetky potrebné informácie o aktuálnom stave systému. Zároveň plní funkciu brány, ktorá umožňuje systém IQRC ovládať (kontrolovať) vzdialene prostredníctvom internetu. 

Regulačná nástenná jednotka IQ24 RCDM

Zariadenie je bezdrôtovo programovateľné prostredníctvom riadiacej jednotky a softvéru IQRC. Pri vhodnom umiestnení zabezpečuje neskreslené meranie priestorovej teploty, vlhkosti, ale aj hladiny CO2 v miestnosti. Na základe výsledkov meraní ovláda podľa aktuálneho časovo-teplotného programu bezdrôtové termostatické radiátorové hlavice, termopohony, prípadne iné zariadenia zabezpečujúce vykurovanie, chladenie, alebo riadenú výmenu vzduchu. Regulačná jednotka je zároveň brána k tomu, aby si mohol užívateľ nastaviť v miestnosti požadovanú teplotu v prípade, že mu centrálne nastavená teplota nevyhovuje. Napríklad počas práce mimo pracovnú dobu, keď je v miestnosti centrálne nastavený teplotný útlm. Samozrejme len za predpokladu, že mu to je umožnené správcom systému IQRC.

  • Plní multifunkčnú úlohu regulátora teploty v miestnosti (bezdrôtovo ovláda TH na radiátoroch) a zároveň snímača parametrov kvality prostredia (teplota, vlhkosť a CO2).
  • Reguluje teplotu v miestnosti na základe PID algoritmu.
  • Namerané údaje o kvalite prostredia sú zasielané do nadradeného riadiaceho centra (Cloud) v intervale 1minúty.
  • LED, prípadne zvuková signalizácia prekročenia odporučených limitov CO2 v miestnosti (funkciu je možné správcom deaktivovať).
  • Možnosť manuálne zmeniť centrálne nastavenú teplotu prostredníctvom ovládacích tlačidiel na regulátore (len v prípade, že správca túto možnosť povolí).
  • Zariadenie je napájané z el. siete – nevyžaduje výmenu batérii.

Regulačná nástenná jednotka IQ24 RCD

Zariadenie je bezdrôtovo programovateľné prostredníctvom riadiacej jednotky a softvéru IQRC. Pri vhodnom umiestnení zabezpečuje neskreslené meranie priestorovej teploty v miestnosti. Na základe výsledkov meraní ovláda podľa aktuálneho časovo-teplotného programu bezdrôtové termostatické radiátorové hlavice, termopohony, prípadne iné zariadenia zabezpečujúce vykurovanie, chladenie, alebo riadenú výmenu vzduchu. Regulačná jednotka je zároveň brána k tomu, aby si mohol užívateľ nastaviť v miestnosti požadovanú teplotu v prípade, že mu centrálne nastavená teplota nevyhovuje. Napríklad počas práce mimo pracovnú dobu, keď je v miestnosti centrálne nastavený teplotný útlm. Samozrejme len za predpokladu, že mu to je umožnené správcom systému IQRC.

Bezdrôtová termostatická hlavica IQ24 THM 

Bezdrôtovo ovládaná termostatická hlavica je základným regulačným prvkom, určeným pre teplovodné vykurovacie systémy. Hlavnou úlohou bezdrôtovej hlavice je regulovanie teploty miestnosti, ktorú vykonáva proporcionálnym otváraním a zatváraním termostatického ventilu na teplovodnom radiátore. Na základe časovo-teplotného programu je ovládaná bezdrôtovo nástenným regulátorom. Funkciou hlavice je aj meranie teploty vykurovacieho telesa. Hlavica môže byť napájaná prostredníctvom adaptéra alebo batérie. V druhom prípade, podľa použitého typu akumulátora, vydrží bezdrôtová termostatická hlavica fungovať bez potreby jeho výmeny priemerne 5 rokov.

  • Meranie priestorovej teploty (doplnkové alebo záložné meranie v prípade, ak by bol mimo prevádzku nástenný regulátor s referenčným meraním teploty).
  • Meranie teploty vykurovacej vody priamo na ventile radiátora.
  • Do nadradeného riadiaceho centra poskytuje orientačný údaj o aktuálnom percentuálnom otvorení termostatického ventilu (interval 2 minúty).

Bezdrôtová termostatická hlavica IQ24 TH

Bezdrôtovo ovládaná termostatická hlavica je základným regulačným prvkom, určeným pre teplovodné vykurovacie systémy. Hlavnou úlohou bezdrôtovej hlavice je regulovanie teploty miestnosti, ktorú vykonáva proporcionálnym otváraním a zatváraním termostatického ventilu na teplovodnom radiátore. Na základe časovo-teplotného programu je ovládaná bezdrôtovo nástenným regulátorom. Hlavica môže byť napájaná prostredníctvom adaptéra alebo batérie. V druhom prípade, podľa použitého typu akumulátora, vydrží bezdrôtová termostatická hlavica fungovať bez potreby jeho výmeny 2 roky.

Snímač teploty IQ24 TS-2B

Snímač teploty IQ24 TS-2B je súčasťou bezdrôtového regulačného systému IQRC. Slúži na neskreslené meranie priestorovej teploty v regulovaných miestnostiach, kde nie je možné inštalovať nadriadené trvalo napájané zariadenie (regulačná jednotka, elektrický radiátor), prípadne umiestnenie nadriadeného trvalo napájaného zariadenia neumožňuje korektné meranie priestorovej teploty.

Bezdrôtová univerzálna jednotka IQ24 MFD

Prináša do systému IQRC široké možnosti využitia. Vďaka množstvu vstupov a výstupov môže ovládať všetky druhy fancoilových jednotiek, vzduchotechnické klapky, spínať rekuperáciu, tepelné čerpadlá, chladiace stropy atď. Pomocou skriptov je možné nahrať do jednotky ľubovoľnú aplikáciu a funkčnosť si tak plne prispôsobiť. Všetky parametre je možné meniť bezdrôtovo cez bezdrôtovú komunikáciu 2,4GHz alebo cez RS485 pomocou presne definovaných príkazov. 

Čítať viac

 

Elektrický radiátor IQ Line Bee

Do bezdrôtového systému IQRC môže byť integrovaný aj elektrický olejový  radiátor IQ Line Bee.  Keďže k riadeniu vykurovania využíva PID algoritmus, vyznačuje sa veľkou presnosťou regulácie.  Časovo teplotné vykurovacie režimy, ako aj ostatné voliteľné technické parametre sa do radiátora nahrávajú centrálne, prostredníctvom softvéru IQRC. Veľkou užívateľskou výhodou tohto zariadenia oproti priamo vykurovacím konvektorom je jeho nižšia povrchová teplota (je nastaviteľná), takže v miestnostiach, kde je inštalované, neprichádza k víreniu vzduchu a k prepaľovaniu prachových častíc. Keďže radiátory IQ Line Bee obsahujú olejové vykurovacie médium, vyznačujú sa aj vynikajúcimi akumulačnými vlastnosťami. Tie napomáhajú udržiavať dostatočnú tepelnú pohodu v miestnosti aj počas výpadkov elektrickej energie (režim HDO).

Čítať viac

Softvér IQRC

Profesionálny nástroj na správu a riadenie regulácie vykurovania, chladenia, vzduchotechniky, prípadne iných procesov automatizácie budov. Prioritne je prispôsobený na nastavovanie a kontrolu časovo-teplotných režimov jednotlivých miestností. Jeho prostredníctvom sa nastavujú technické a užívateľské parametre jednotlivých bezdrôtových prvkov a spôsob regulácie miestností, v ktorých sú nainštalované.  Obsahuje moduly umožňujúce spracovanie výsledkov monitoringu teploty, vlhkosti, a CO2. Softvér IQRC je určený aj na zbieranie a štatistické spracovanie dát používaných pri rozpočítavaní nákladov. Je kompatibilný aj  s hotelovými rezervačnými systémami,  prípadne vie vytvoriť automatický vykurovací program pre školy na základe dodaného vyučovacieho rozvrhu. V neposlednom rade poskytuje užitočné diagnostické informácie o stave jednotlivých regulačných prvkov a funkčnosti celého systému.

WEB rozhranie IQRC

Webová aplikácia je súčasťou centrálnej riadiacej jednotky ako webserver. Umožňuje priamy prístup cez internetový prehliadač použitím prihlasovacieho mena a hesla, ktoré priraďuje administrátor. Slúži na rýchlu kontrolu a nastavenie systému, keď nemáme po ruke PC softvér. Je optimalizovaná aj pre prístup cez smartfón alebo tablet.

Mohlo by vás zaujímať