Domov Blog

Detail článku

Všeobecné

Najčastejšie príklady využitia IQRC v praxi

obrázok blogu

Školy (vykurovanie na základe rozvrhu). 

Triedy, učebne, školské jedálne, sú často neekonomicky vykurované aj v časoch, keď v nich žiadne aktivity neprebiehajú. V poobedňajších hodinách sú zbytočne vykurované veľké časti školských budov len preto, aby sa zabezpečila tepelná pohoda pre deti v niekoľkých triedach družín, poobedných krúžkov, prípadne v telocvičniach, ktoré bývajú komerčne využívané do neskorých večerných hodín. Zavedením systému IQRC by nemuseli byť tieto miestnosti neefektívne vykurované. Systém IQRC poskytuje aktuálnu informáciu aj o hladine CO2 v jednotlivých triedach. Vďaka tomu môžu učitelia v nich zabezpečiť kontrolovaným vetraním optimálne hygienické prostredie na vyučovací proces.

Administratívne budovy (vykurovanie na základe pracovnej doby, účelu využívania) 

V máloktorej administratívnej budove je pracovný režim jej zamestnancov, prípadne jej prenajímateľov, z pohľadu začiatku a ukončenia pracovnej doby rovnaký. Vďaka systému IQRC má správca budovy možnosti vytvoriť pre každú miestnosť optimálny časovo-teplotný režim, vďaka ktorému bude objekt vykurovaný (chladený) vždy efektívne. Keďže všetky údaje o nastavených a reálnych teplotách z jednotlivých miestností sa ukladajú do pamäte riadiacej jednotky, vie sa správca (majiteľ) budovy v prípade potreby veľmi jednoducho preukázať, že boli z jeho strany splnené všetky požiadavky na zabezpečenie tepelnej pohody, určené nájomnou zmluvou, prípadne hygienickou normou. 

• Nemocnice a polikliniky (vykurovanie na základe ordinačných hodín, účelu využívania)

Ešte stále existuje veľa zdravotníckych zariadení, kde sú z dôvodu nepretržitej 24 hodinovej prevádzke pohotovostí, prípadne lôžkových oddelení, každý deň (24/7) neefektívne vykurované desiatky ordinácií, vyšetrovní, čakární mimo ich ordinačné a prevádzkové hodiny. A tie bývajú v mnohých prípadoch len niekoľko dní v týždni. Systém IQRC je preto pre nemocnice a polikliniky vhodným nástrojom na znižovanie vykurovacích nákladov na nevyhnutné minimum. 

Hotely, penzióny a ubytovacie zariadenia (vykurovanie podľa obsadenosti)

Vďaka systému IQRC je jednoduché nastavovať teploty v jednotlivých miestnostiach ubytovacieho zariadenia, vždy na základe aktuálnej obsadenosti. Ovládací softvér IQRC je navyše možné prepojiť aj s rôznymi rezervačnými systémami, takže správca systému si prostredníctvom softvéru IQRC len zadefinuje teplotnú požiadavku na komfortnú a útlmovú teplotu pre jednotlivé miestnosti a o ostatné sa postará automatika. Dbať o optimálnu tepelnú pohodu ubytovaných hostí a zároveň minimalizovať vykurovacie náklady, to je pre každého správcu ubytovacieho zariadenia tá najdôležitejšia úloha. K tomu im pomôže aj to, že majú k dispozícii vždy aktuálne (on-line) informácie o nastavenej, prípadne skutočnej teplote v jednotlivých miestnostiach objektu. 

Výrobné prevádzky (vykurovanie podľa pracovnej doby) 

Zónová regulácia je vhodná najmä tam, kde sa pracuje na zmeny. V takých prípadoch sa často stáva, že jednotlivé vykurovacie vetvy musia byť z dôvodu viac-zmennej prevádzky vykurované nepretržite 24 hodín denne, ale obsadenosť niektorých priestorov (napríklad administratíva), ktoré sú ich súčasťou, býva len 8 hodín denne. Plošné nasadenie IQRC však prináša nezanedbateľné úspory aj v podnikoch, ktoré fungujú len v jednoduchom 8 hodinovom pracovnom režime. 

Mohlo by vás zaujímať