Domov Blog

Detail článku

Všeobecné

Ako znížiť prevádzkové náklady budovy na minimum?

obrázok blogu

Vykurovanie a chladenie tvoria približne 70-percentný podiel z celkových prevádzkových nákladov budov, preto je rozumné zamerať našu pozornosť práve týmto smerom.

Doba, keď stačilo v rámci úsporných opatrení osadiť teplovodné radiátory termostatickými ventilmi a mechanickými termostatickými hlavicami, je už minulosťou. Ak chce správca budovy znížiť prevádzkové náklady budovy na minimum, musí siahnuť po moderných technológiách, ktoré mu umožnia v každej jednej miestnosti nastavovať časovo-teplotné režimy (komfortné a útlmové teploty) na základe ich aktuálnej obsadenosti, pracovnej doby, prípadne v súlade s hygienickou normou. A práve za týmto účelom boli vyvinuté systémy zónovej regulácie vykurovania alebo chladenia.

Šetrenie vďaka IQRC systému

IQRC systém zónovej regulácie vykurovania alebo chladenia umožňuje v každej jednej miestnosti nastavovať časovo-teplotné režimy (komfortné a útlmové teploty) na základe ich aktuálnej obsadenosti, pracovnej doby, prípadne v súlade s hygienickou normou, čím sa zabezpečí šetrenie energie a s tým spojené šetrenie nákladov na vykurovanie, chladenie.

Systém IQRC disponuje možnosťou centrálneho riadenia (vzdialenej správy). Prostredníctvom počítačového softvéru je pre obsluhu systému veľmi jednoduché nastavovať vykurovanie (chladenie) jednotlivých zón podľa požadovaných teplotných parametrov. V prípade, že sa časovo-teplotné programy pre jednotlivé miestnosti správne zadefinujú, systém zónovej regulácie pracujúci v automatickom režime zamedzí neefektívnemu vykurovaniu alebo chladeniu v časoch, keď nie sú miestnosti využívané. Regulačné systémy zónovej regulácie a ich zariadenia, by mali umožňovať aj on-line monitorovanie a archiváciu údajov o skutočnej teplote, vlhkosti a CO2.

Systém IQRC je bezdrôtový systém regulácie vykurovania navrhnutý pre veľké objekty, ktorý nám zabezpečuje individuálnu reguláciu teploty v každej miestnosti. Nastavenie systému je centrálne z jedného miesta, aj vzdialene cez internet. Už ako názov prezrádza, je to inteligentná individuálna regulácia teploty v miestnostiach (odvodené od IRC- individual room control). Všetky prvky systému navzájom komunikujú bezdrôtovo, vďaka tomu je inštalácia rýchla a lacná.

Softvér IQRC systému
Užívateľské prostredie IQRC Softvéru

Mohlo by vás zaujímať