Domov Referencie

Detail referencie

Zimný štadión Skalica

Režim obsadenosti hráčskych šatní, kancelárií a ostatných miestností štadióna je veľmi rôznorodý. Hľadali sme riešenie, ktoré umožní centrálne nastavovanie teplôt pre každú miestnosť individuálne.

obrázok referencie

Bezdrôtové ovládanie teplovodného vykurovacieho systému v 60 miestnostiach rozľahlej budovy štadióna. Prostredníctvom IQRC sme zabezpečili centrálne riadenie a úspornú prevádzku 125 radiátorov.

Radiátory v pôvodnom teplovodnom vykurovacom systéme boli v 25 miestnostiach osadené termostatickými ventilmi a mechanickými termostatickými hlavicami. V ostatných priestoroch boli radiátory bez regulačných prvkov. Vybavenie dvoch kotlov umožňovalo optimálne nastavenie vykurovacej vody na základe ekvitermickej regulácie cez tri nezávislé vykurovacie okruhy. Napriek tomu uvedená regulácia nezabezpečila úspornú prevádzku budovy, o čom svedčili veľké prevádzkové náklady na vykurovanie.

Pretože využívanie a obsadenosť jednotlivých miestností je veľmi rôznorodé a časovo individuálne, vedenie zimného štadióna sa rozhodlo pre inštaláciu systému zónovej regulácie, ktorý umožňuje centrálne nastavovanie teplôt v každej miestnosti zvlášť. Samotnej inštalácii IQRC predchádzala montáž termostatických ventilov a hydraulické vyváženie vykurovacieho systému. Výsledkom rekonštrukcie vykurovacieho systému je regulačná sústava, ktorá zaisťuje nastavovanie požadovaných teplôt na základe aktuálnej obsadenosti.

V priestorovo rozsiahlej budove sa nachádza veľké množstvo masívnych železných konštrukcií, čo sťažovalo podmienky po inštalácii bezdrôtového systému. Optimálnym výberom vhodných bezdrôtových prvkov sa však podarilo zabezpečiť plnú funkčnosť a spoľahlivosť systému IQRC v bežnej prevádzke štadióna.

 

Analýza úspor dosiahnutých zónovou reguláciou vykurovania IQRC na zimnom štadióne v Skalica

Mohlo by vás zaujímať