Domov Referencie

Detail referencie

SOŠ Senica, Senica, Slovensko

Energetický audit potvrdil, že po zavedení IQRC a výmene časti okien sme v prvej sezóne na vykurovaní ušetrili 38%. Regulačný systém jednoznačne odporúčam aj iným organizáciám.

obrázok referencie

Zavadenie bezdrôtové ovládania a riadenia teplovodného systému v škole. Centrálne riadená zónová regulácia sa prostredníctvom systému IQRC inštalovala v 35 triedach a kabinetoch rozľahlej trojposchodovej budovy. Súčasťou regulačnej sústavy je 88 bezdrôtovo riadených teplovodných radiátorov.

Pôvodný systém vykurovania sa skladal z teplovodných radiátorov, ktoré boli osadené obyčajnými ventilmi s možnosťou manuálnej regulácie prietoku vykurovacej vody. Keďže tento regulačný nástroj neumožňoval nastavovať v jednotlivých triedach optimálne teploty, boli mnohé z nich v čase vykurovacej sezóny neefektívne prekurované. Okrem porušovania hygienických noriem bol tento stav pre školu dlhodobo neakceptovateľný aj z pohľadu neprimerane vysokých nákladov na vykurovanie.

Špecifiká projektu
Keďže teplovodné rozvody boli veľmi staré a znečistené, použili sa pri rekonštrukcii školy termostatické ventily od nemeckých výrobcov Jürgen Schlösser Armaturen, GmbH. Ich mechanická odolnosť a dostačujúci regulačný prietok zaručujú funkčnosť teplovodného systému aj v náročných podmienkach.
Vzhľadom na to, že budova školy je veľmi rozľahlá, bola pre zaistenie spoľahlivej komunikácie medzi prvkami IQRC vybavená každá trieda regulačnou jednotkou, ktorá okrem snímania tepoty v miestnosti zabezpečuje predĺženie dosahu signálu v rámci objektu.

Súčasný stav
Inštalácii centrálne riadiaceho systému IQRC predchádza modernizácia teplovodných radiátorov v jednotlivých miestnostiach. Pôvodne obyčajné ventily boli nahradené novými, termostatickými. Následne už nič nebránilo osadeniu úsporných, bezdrôtových termostatických hlavíc. Možnosť vzdialene nastavovať teploty jednotlivých tried na základe aktuálnej obsadenosti spolu s výmenou okien v časti budovy priniesla škole kontrolu nad vykurovaním a 38 % úspory.

Na základe on-line monitoringu skutočných teplôt v jednotlivých triedach, ktoré sú k dispozícii v centrálnej riadiacej jednotke a zobrazované v softvéri IQRC, má vedenie školy vždy aktuálny prehľad o stave teploty v jednotlivých miestnostiach. Z ušetrených peňazí sa priebežne modernizuje budova a zlepšujú sa tepelnoizolačné vlastnosti objektu (výmena okien, zateplenie).

Mohlo by vás zaujímať