Domov Referencie

Detail referencie

Obchodná akadémia Sereď

Energetický audit je za obdobie necelého roka, šetrenie vďaka systému IQRC sa prejavilo vo výške cca 35 %, návratnosť našej investicie je odhadovaná do 2 rokov.

obrázok referencie

V celom areáli školy je spolu 9 budov napojených na jeden vykurovací okruh. Každá z budov má však odlišný časový plán využitia, a preto ak chcela škola šetriť potrebovala vykurovať len priestory ktoré boli v danom čase využívané. To im náš systém umožnil a sme radi že sme škole pomohli ušetriť značné náklady na vykurovanie. Vykurovanie je najefektívnejšie ak vykurujeme len vtedy, kedy to potrebujeme, a len tam, kde to potrebujeme.

Investície
Celková investícia predstavovala 29 000 EUR. V sume sú zahrnuté všetky náklady spojené s inštaláciou, ako je nákup a inštalácia termostatických ventilov, s tým spojené úpravy vykurovacieho systému, úpravy elektroinštalácie, inštalácia systému IQRC a zaškolenie personálu. Výška investície je nižšia ako zatepľovanie alebo výmena okien.

Návratnosť
Po zavedení IQRC Nna Obchodnej akadémii spotreba energie na vykurovanie výrazne poklesla a tiež sa znížili pravidelné platby mimo vykurovacej sezóny. Určitý podiel na úspore mala aj priemerná vonkajšia teplota, vyššia v roku 2014. Jej podiel ale nie je vyšší ako niekoľko percent. Napr. október bol v roku 2014 chladnejší, a napriek tomu boli úspory výrazné. Porovnaním rokov pred a apo zavedení IQRC  sa dostávame k zaujímavým číslam. Obchodná akadémia dosiahla 30 % úspor, čo predstavuje 22 472 EUR. Na základe týchto čísel bola návratnosť celkovej investície do systému IQRC už v priebehu druhej vykurovacej sezóny.

 

Analýza úspor dosiahnutých zónovou reguláciou vykurovania IQRC na Obchodnej akadémii v Seredi

Mohlo by vás zaujímať