Domov Referencie

Detail referencie

Poliklinika Hrabůvka

Všetky zóny a sekcie na Poliklinike Hrabůvka v meste Ostrava sú prepojené do centrálneho ovládania.

obrázok referencie

Poliklinika Hrabůvka je neštátne zdravotnícke zariadenie s lekárňou, ktoré svojim klientom ponúka široké spektrum služieb už od roku 1998. Účelom organizácie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti: preventívne, diagnostické, liečebné, rehabilitačné, lekárenské a poradenské. Jednotlivé priestory sú v prenájme rôznych lekárskych organizácií.

Z vyššie uvedeného krátkeho popisu zariadenia je zrejmé, že sa jedná o staršiu budovu s klasickým teplovodným rozvodom vykurovania, s výmenníkovou stanicou, kde dochádza k odberu tepla pre budovu polikliniky od veľkého dodávateľa. Zariadenie je ďalej vybavené staršími typmi klimatizačných jednotiek od rôznych výrobcov.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v ordinačných hodinách, kedy je potrebné udržiavať tepelný komfort, ktorý sa môže aj líšiť podľa rôznych zdravotných služieb. Naopak mimo pracovného času sú ordinácie, čakárne a chodby iba temperované, čo je úplne vyhovujúce zadanie pre bezdrôtovú zónovú reguláciu vykurovania IQRC. Hlavným zadaním projektu bolo predovšetkým komplexné riadenie vykurovania a chladenia s dôrazom na meranie spotreby elektrickej energie, tak aby sa strážila ¼ hodina maximálnej spotreby elektrickej energie objektu ako celku.

hrabuvka IQRC

Pre názornú predstavu poslúži detailnejší popis štvorposchodovej budovy z pohľadu energetického manažmentu:
480 regulačných zón vykurovania
120 riadiacich zón chladenia
120 sekcií s čiastočným odpočtom spotreby elektriny

Všetky zóny a sekcie sú prepojené do centrálneho ovládania. Začlenenie všetkých potrebných jednotiek si vyžiadalo inštaláciu viac ako 2,5 km káblovej zbernice. Vizualizácia nameraných a požadovaných hodnôt je neoddeliteľnou súčasťou a vstupom pre kvalitnú prácu facility manažéra. Riadiaci softvér umožňuje správcovi budovy vzdialený dohľad nad celým systémom a taktiež poskytuje jednotlivým nájomníkom čiastkové vzdialené aj lokálne riadenie prenajatých priestorov.

Stráženie neprekročenia ¼ hodiny maximálnej spotreby elektriny objektu ako celku je zaistené centrálnym ovládaním klimatizačných jednotiek, ktoré idú podľa potreby vypnúť. Ako už bolo uvedené, chladiace zóny sú vybavené existujúcimi staršími typmi klimatizačných jednotiek. Preto bolo zvolené ovládanie pomocou multifunkčných senzorov pod obchodným označením HDL-MSP08M.4C (8 funkcií v jednom), ktoré sú schopné okopírovať vysielaný signál z bežného diaľkového IR ovládača a samy potom klimatizačnú jednotku IR signálom ovládať.

Popísané riešenie bolo inštalované na jeseň roku 2021.

Inštalácia systému IQRC bola realizovaná prostredníctvom partnera – HDL Automation s.r.o.

Mohlo by vás zaujímať