Domov Referencie

Detail referencie

Obec Veľké Uľany

Riešenie bezdrôtovej regulácie vykurovania, realizácia systému IQRC v budove Obecného úradu.

obrázok referencie

V obci Veľké Úľany bol zavedený IQRC systém do viacerých budov. Riešenie bezdrôtovej regulácie vykurovania, realizácia systému IQRC pre budovu Obecného úradu, Kultúrneho domu a ZŠ Veľké Úľany.

Prehľad inštalovaných bezdrôtových prvkov v jednotlivých budovách:
Veľké Uľany Základná škola – 272 ks
Veľké Uľany Obecný úrad a Kultúrny Dom –  75 ks

Mohlo by vás zaujímať