Domov Referencie

Detail referencie

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Najväčšia inštalácia IQRC systému - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

obrázok referencie

Centrálne riadenie a bezdrôtová zónová regulácia so vzdialenou správou (IQRC) na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v jednotlivých blokoch v škole zahŕňa 3580 bezdrôtových prvkov IQRC systému.

Vzhľadom na to, že budova školy je veľmi rozľahlá, bola pre zaistenie spoľahlivej komunikácie medzi prvkami IQRC vybavená každá miestnosť regulačnou jednotkou, ktorá okrem snímania tepoty v miestnosti zabezpečuje predĺženie dosahu signálu v rámci objektu. Na základe on-line monitoringu skutočných teplôt v jednotlivých miestnostiach, ktoré sú k dispozícii v centrálnej riadiacej jednotke a zobrazované v softvéri IQRC, má vedenie školy vždy aktuálny prehľad o stave teploty v jednotlivých miestnostiach.

Mohlo by vás zaujímať