Ocenenia

Zlatá medaila Aquatherm Nitra 2012

Zlatá medaila Aquatherm Nitra 2012

Bezdrôtový systém na reguláciu vykurovania a automatizácie budov, vyvinutý spoločnosťou Amicus SK s.r.o., bol ocenený „Zlatou medailou" ako najlepší exponát medzinárodného odborného veľtrhu Aquatherm 2012 v Nitre.

V dňoch 31.1. až 3.2.2012 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra uskutočnil už v poradí 14.ročník medzinárodného odborného veľtrhu Aquatherm, zameraného na vykurovanie, vetranie, klimatizáciu, meraciu a regulačnú techniku a ekológiu. Neoddeliteľnou súčasťou výstavy býva každoročne organizovaná odborná súťaž o najlepší exponát veľtrhu. V konkurencii veľkého počtu prevažne zahraničných vystavovateľov získala firma Amicus SK s.r.o. za bezdrôtový regulačný systém IQRC, najvyššie ocenenie.

Ocenenie „Zlatá medaila“, udelované najhodnotnejším exponátom výstavy, je prestížne ocenenie, o ktorom rozhoduje komisia, zložená z popredných odborníkov pre oblasť technického zabezpečenia budov. V tomto roku boli odborní garanti a porotcovia súťaže významné inštitúcie:

Odbornou komisiou udelené ocenenie naznačuje veľký trhový potenciál a konkurencieschopnosť nášho výrobku. Úspech systému IQRC umocňuje aj fakt, že okrem našej firmy bola Zlatou medailou ocenená už len firma Viessmann s.r.o. Nemecký výrobca kotlov získal cenu za mikrokogeneračnú jednotka so stirlingovým motorom a zabudovaným kondenzačným kotlom ( VITOTWIN 300-W). Okrem spomínaných dvoch Zlatých medailí, udelila medzinárodná porota ešte štyri Čestné uznania. Je potešiteľné, že systém IQRC sa ako jediný slovenský výrobok dokázal presadiť v konkurencii zahraničných produktov z oblasti vykurovania, vetrania, klimatizácie, meracej a regulačnej techniky a ekológie.

Zlaté medaily výstavy Aqua-Therm roku 2012

alebo