Referencie

Hotel Stalheim, Voss, Nórsko

Hotel Stalheim, Voss, Nórsko

Pôvodne sme chceli centrálne ovládanie vykurovania riešiť po kábloch. Odradili nás ale vysoké náklady za inštaláciu takého systému. IQRC je ideálne a cenovo prijateľné riešenie pre rekonštrukcie//Peter Nilsson, firma Wosab

Bezdrôtové ovládanie elektrických olejových radiátorov Digi Line. Prostredníctvom systému IQRC sme z recepcie hotela zabezpečili centrálnu kontrolu elektrického vykurovania v 90 z celkovej kapacity 121 izieb horského hotela.

Hlavným dôvodom rozhodnutia investovať do nového vykurovacieho systému boli vysoké prevádzkové náklady hotela a nevyhnutnosť ovládať teploty hotelových izieb centrálne - z recepcie. Starý systém pozostával zo 140 ks elektrických konvektorov, ktoré sa dali nastavovať mechanickým termostatom.

Keďže neexistovala žiadna možnosť regulovať teploty s využitím šetriacich programov (útlmová teplota v noci a počas neprítomnosti hostí), vykurovací systém fungoval neekonomicky.

"Pôvodne sme chceli centrálne ovládanie vykurovania riešiť po kábloch. Odradili nás ale vysoké náklady za inštaláciu takého systému. IQRC je ideálne a cenovo prijateľné riešenie pre rekonštrukcie" - Peter Nilsson, firma Wosab
 

S investorom došlo k dohode o výmene pôvodných elektrických konvektorov za nové elektrické olejové radiátory Digi Line. Ich výhodou je, že sa vďaka integrovanému rádiovému modulu dajú bezdrôtovo ovládať prostredníctvom systému IQRC.

Špecifiká projektu

Keďže išlo o drevený hotel, nachádzal sa tam veľký počet železných protipožiarnych stien, ktoré sťažovali bezdrôtovú komunikáciu. Nakoľko v čase rekonštrukcie hotela (2008) mal systém IQRC limitovaný počet možností na opakovanie signálu (len 4 skoky z centrálnej jednotky k poslednému prvku systému), aplikovali sme ho len do 90 izieb z celkového počtu 121.

Na základe cenných skúseností z inštalácie hotela sme sa rozhodli systém IQRC zdokonaliť a prejsť k využívaniu spoľahlivejšej komunikačnej platformy Zigbee.

Súčasný stav

Po inštalácii systému IQRC sa dá väčšina miestností hotela centrálne a individuálne nastavovať. Správca systému optimalizuje náklady využívaním časovo-teplotných programov, ktoré zohľadňujú aktuálnu obsadenosť, periódu dňa (nočný útlm), prípadne individuálne požiadavky hostí.

Hostia na izbách môžu meniť nastavené teploty aj priamo na displeji radiátora, ale každá zmena je dočasná, v trvaní dvoch hodín.

Po vypršaní tohto času sa radiátor vracia do centrálne nastaveného režimu.

 
alebo