Nemocnice, polikliniky

Štatistickým spracovaním zozbieraných údajov môže vedenie nemocnice počas sledovaného obdobia získať cenné informácie o hospodárení s teplom. Zároveň môže kontrolovať, či správca systému efektívne využíva potenciál IQRC na zabezpečenie úspornej prevádzky.

 
alebo

Systém IQRC

Systém IQRC je vyvinutý pre bezdrôtovú reguláciu vykurovania a automatizáciu budov. Dokáže ovládať viac ako 1000 koncových zariadení - bezdrôtové termostatické hlavice, regulátory, teplotné snímače, spínacie jednotky, elektrické radiátory a pod. Vďaka tejto výhode nachádza systém IQRC uplatnenie aj pri regulácii vykurovania rozľahlých objektov, ako sú školy, nemocnice, hotely, administratívne budovy. Bezdrôtová komunikácia umožňuje jednoduchú a cenovo dostupnú inštaláciu systému, nevyžadujúcu stavebné úpravy. Keďže aplikácia úsporného regulačného systému dokáže ušetriť desiatky percent na vykurovacích nákladoch, návratnosť investície je veľmi rýchla.

Riešenia

Jedinečnosť zónového regulačného systému IQRC spočíva v možnosti bezdrôtového ovládania širokého okruhu vykurovacích zariadení a prvkov domácej automatizácie. Systém môže byť podľa aktuálnych potrieb užívateľa riadený lokálne, centrálne cez PC alebo riadiaci panel, prípadne externe cez internet.

Vývoj a výroba

„Vyvíjame a vyrábame sofistikované bezdrôtové technológie pre oblasti regulácie vykurovania a domácej automatizácie. V tejto oblasti sa radíme medzi technologických lídrov na trhu“.

Predajcovia

Systém IQRC môžete zakúpiť prostredníctvom našej siete predajcov, alebo nás v prípade záujmu kontaktujte priamo vo výrobe. Tu nájdete kontaktné informácie predajcov systému IQRC.