Komplexné riešenia

Otvorená komunikačná platforma Zigbee, ktorú systém používa, umožňuje okrem vlastných prvkov pripojiť do systému aj bezdrôtové zariadenia od iných výrobcov. Vďaka tomu sa dajú základné funkcie IQRC rozšíriť aj o ovládania ventilátorov, žalúzii, časových spínačov, svetiel, zavlažovania, pohybových detektorov, prípadne detektorov úniku plynov.

Ich integrácia do systému zvyšuje úroveň automatizácie riadenia budovy, optimalizuje prevádzkové náklady a súčasne zvyšuje pasívnu bezpečnosť a komfort užívateľov týchto priestorov.

alebo

Systém IQRC

Systém IQRC je vyvinutý pre bezdrôtovú reguláciu vykurovania a automatizáciu budov. Dokáže ovládať viac ako 1000 koncových zariadení - bezdrôtové termostatické hlavice, regulátory, teplotné snímače, spínacie jednotky, elektrické radiátory a pod. Vďaka tejto výhode nachádza systém IQRC uplatnenie aj pri regulácii vykurovania rozľahlých objektov, ako sú školy, nemocnice, hotely, administratívne budovy. Bezdrôtová komunikácia umožňuje jednoduchú a cenovo dostupnú inštaláciu systému, nevyžadujúcu stavebné úpravy. Keďže aplikácia úsporného regulačného systému dokáže ušetriť desiatky percent na vykurovacích nákladoch, návratnosť investície je veľmi rýchla.

Riešenia

Jedinečnosť zónového regulačného systému IQRC spočíva v možnosti bezdrôtového ovládania širokého okruhu vykurovacích zariadení a prvkov domácej automatizácie. Systém môže byť podľa aktuálnych potrieb užívateľa riadený lokálne, centrálne cez PC alebo riadiaci panel, prípadne externe cez internet.

Vývoj a výroba

„Vyvíjame a vyrábame sofistikované bezdrôtové technológie pre oblasti regulácie vykurovania a domácej automatizácie. V tejto oblasti sa radíme medzi technologických lídrov na trhu“.

Predajcovia

Systém IQRC môžete zakúpiť prostredníctvom našej siete predajcov, alebo nás v prípade záujmu kontaktujte priamo vo výrobe. Tu nájdete kontaktné informácie predajcov systému IQRC.