Riešenia

Riešenia

Jedinečnosť zónového regulačného systému IQRC spočíva v možnosti bezdrôtového ovládania širokého okruhu vykurovacích zariadení a prvkov domácej automatizácie. Systém môže byť podľa aktuálnych potrieb užívateľa riadený lokálne, centrálne cez PC alebo riadiaci panel, prípadne externe cez internet.

Kancelárske priestory

Bezdrôtový systém IQRC zabezpečuje správcom administratívnych budov a firemných prevádzok možnosť regulovať teplotu kancelárií na základe pracovnej doby. Centrálny systém regulácie vykurovania im umožňuje nastavovať požadované teploty pre všetky miestnosti osadené prvkami IQRC. Okrem výhod, plynúcich z centrálneho nastavovania časovo-teplotných režimov pre každú kanceláriu individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti nepretržitého monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove.

Školy

Bezdrôtový systém IQRC umožní školám regulovať teploty jednotlivých tried podľa vyučovacieho rozvrhu. Zamedzuje tým neefektívnemu vykurovaniu tried a kabinetov v čase, kedy nie sú využívané. Okrem výhod plynúcich z centrálneho nastavovania teplotných programov pre každú triedu individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove. Štatistickým spracovaním údajov môže vedenie školy počas sledovaného obdobia získať cenné informácie o hospodárení s teplom.

Priemyselné budovy

Bezdrôtový systém IQRC nájde uplatnenie aj pri regulácii vykurovania v náročných podmienkach priemyselných budov. Umožňuje centrálne ovládanie vykurovania vo výrobných halách, skladoch a kanceláriách. Výhody „Zónovej regulácie“, ktoré systém IQRC ponúka, šetria finančné prostriedky. Vďaka nim dokáže správca budovy nastaviť úsporné vykurovacie režimy podľa požiadavky jednotlivých prevádzok. Pri ich nastavovaní sa zohľadňuje pracovná doba zamestnancov, plán výroby a hygienické normy.

Nemocnice, polikliniky

Bezdrôtový systém IQRC zabezpečuje správcom nemocníc a polikliník, možnosť regulovať teploty v ordináciách, vyšetrovniach a čakárňach, na základe ordinačných hodín. Podobný úsporný princíp zónovej regulácie sa dá uplatniť aj pri regulácii nemocničných izieb, kde zohľadňuje aktuálnu obsadenosť pacientmi. Okrem výhod, plynúcich z centrálneho nastavovania časovo-teplotných režimov pre každú miestnosť individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti nepretržitého monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove.

Hotely, penzióny, internáty

Bezdrôtový systém IQRC umožní hotelom, penziónom a internátom regulovať teploty jednotlivých miestností na základe aktuálnej obsadenosti izieb. Centrálny systém regulácie vykurovania umožňuje správcovi budovy alebo poverenej osobe nastavovať požadované teploty pre všetky miestnosti osadené prvkami IQRC. Okrem výhod plynúcich z centrálneho nastavovania časovo-teplotných režimov pre každú izbu individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove.

Komplexné riešenia

Bezdrôtový systém IQRC je vďaka svojej univerzálnosti použiteľný na bezdrôtovú reguláciu teplovodných, elektrických, prípadne aj kombinovaných vykurovacích zostáv. Okrem regulácie vykurovania sa dá využiť aj na bezdrôtové ovládanie prvkov domácej automatizácie. Vďaka otvorenej komunikačnej platforme ZigBee je možné, do systému integrovať aj prvky od iných výrobcov domácej automatizácie a zabezpečovacej techniky.

alebo

Systém IQRC

Systém IQRC je vyvinutý pre bezdrôtovú reguláciu vykurovania a automatizáciu budov. Dokáže ovládať viac ako 1000 koncových zariadení - bezdrôtové termostatické hlavice, regulátory, teplotné snímače, spínacie jednotky, elektrické radiátory a pod. Vďaka tejto výhode nachádza systém IQRC uplatnenie aj pri regulácii vykurovania rozľahlých objektov, ako sú školy, nemocnice, hotely, administratívne budovy. Bezdrôtová komunikácia umožňuje jednoduchú a cenovo dostupnú inštaláciu systému, nevyžadujúcu stavebné úpravy. Keďže aplikácia úsporného regulačného systému dokáže ušetriť desiatky percent na vykurovacích nákladoch, návratnosť investície je veľmi rýchla.

Riešenia

Jedinečnosť zónového regulačného systému IQRC spočíva v možnosti bezdrôtového ovládania širokého okruhu vykurovacích zariadení a prvkov domácej automatizácie. Systém môže byť podľa aktuálnych potrieb užívateľa riadený lokálne, centrálne cez PC alebo riadiaci panel, prípadne externe cez internet.

Vývoj a výroba

„Vyvíjame a vyrábame sofistikované bezdrôtové technológie pre oblasti regulácie vykurovania a domácej automatizácie. V tejto oblasti sa radíme medzi technologických lídrov na trhu“.

Predajcovia

Systém IQRC môžete zakúpiť prostredníctvom našej siete predajcov, alebo nás v prípade záujmu kontaktujte priamo vo výrobe. Tu nájdete kontaktné informácie predajcov systému IQRC.